?
1??
Å
1Åse
 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

24. juni

Inger Schultz (95)

25. juni

Jan Jessen (75)
Irene Bertelsen (66)
Ole Jørgensen (83)

26. juni

Jørn Jespersgaard (66)
Maja Baadsgaard (89)

27. juni

Anny Avlskarl (96)
Carsten Jensen (65)

flere...