DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Mette Claudiane Christensdatter

Født: Mette Claudiane Christensdatter, 19. maj 1823, Nørrevejenhus, Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt som datter af Christen Caspersen og Else Sophie Pedersdatter

Hjemmedøbt: 20. maj 1823

Kirkedøbt: 15. juni 1823, Rind Kirke, Ringkøbing Amt.

Konfirmeret: 2. april 1837, Rind Kirke, Ringkøbing Amt.

Død: 23. december 1915, Godthaabsvej 26, Herning.

Begravet: 30. december 1915, Herning Kirkegaard, Ringkøbing Amt.

Samlever med Anders Christian Jensen Bjødstrup
Gift 29/05-1847 med Rakker Casper Nielsen Hodde, Rind Kirke, Ringkøbing Amt.

 Forældre: Glarmester Christen Caspersen og hustru Else Sophie Pedersdatter.

 

Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Rind, Orneborg, et Huus, 77, FT-1834, C4247 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Christen Caspersen 35 Gift  Glarmester  
Else Sophie Pedersdatter 34 Gift  hans Kone  
Casper Christensen 13 Ugift  deres Børn  
Mette Christensdatter 10 Ugift  deres Børn  
Peder Christensen 7 Ugift  deres Børn  
Christianne Christensdatter 5 Ugift  deres Børn  
Grete Christensdatter 3 Ugift  deres Børn  
Anna Kirstine Christensdatter 1 Ugift  deres Børn 

 


Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Sønder Felding, Nederbye, Degneboligen, 24, FT-1840, A0294 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Niels Christensen Degn 72 gift  Kirkesanger  
Inger Marie Pedersen 72 gift  hans Kone  
Anders Graver 42 gift  Skolelærer  
Appelone Marie Christensen 36 gift  hans Kone  
Jens Engelbrecht Graver 1 ugift  deres Søn  
Niels Hartvigsen 20 ugift  deres Tjenestefolk  
Mette Klaudiane Christensdatter 17 ugift  deres Tjenestefolk 

 

Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Rind, Snoldborg, Huus, 21, FT-1850, B8261 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Casper Nielsen 30 Gift  Fæstehuusmand, Dagleier Her i Sognet  
Mette Claudiane Christensdatter 27 Gift  hans Kone Her i Sognet  
Else Sophie Faierskonhuse?? 3 Ugift  deres Barn Her i Sognet  
Niels Christian Caspersen 1 Ugift  deres Barn Her i Sognet  

 

Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Tjørring, Tjørring by, Et huus, 5.2, FT-1855, D3665 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Anders Christian Jensen 29 Ugift Indsidder, dagleier  Deiberg S., Rkbg. Amt  
Mette Claudiane Christensdatter 32 Ugift Indsidderske, lever af uldbinding  Rind S., Rkbg. Amt  
Else Sophie Jensen 8 Ugift Sidstnævnte indsidderskes uægte børn, der af hende forsørges  Rind Sogn, Ringkjøbing Amt  
Peder Christian Caspersen 4 Ugift Sidstnævnte indsidderskes uægte børn, der af hende forsørges  Rind Sogn, Ringkjøbing Amt  
Mette Kirstine Nielsen 2 Ugift Sidstnævnte indsidderskes uægte børn, der af hende forsørges  Sneiberg S., Rkbg. Amt  

 

 

Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Rind, Mørup, Et huus, 39, FT-1860, D3361 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Anders Jensen 34 Ugift Huusfæster, blikkenslager  Deiberg, Ringk. Amt  
Mette Claudiane Christensen 37 Fraskilt Huusholderske  I Sognet  
Else Sophie Feierskkouhuse 13 Ugift Hendes børn  I Sognet  
Peder Christian Caspersen 9 Ugift Hendes børn  I Sognet  
Mette Kirstine Lind 6 Ugift Hendes børn  I Sognet  
Christiane Andersen 3 Ugift Hendes børn  Sneiberg, Ringk. Amt  
Jens Andersen 1 Ugift Hendes børn  Sneiberg, Ringk. Amt  
Christen Jensen 32 Fraskilt Dagleier  Deiberg, Ringk. Amt  
Johan Georg Christensen 24 Ugift Dagleier  I Sognet  

 

 

Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Rind, Nørveien mk., Huus, 25, FT-1870, D3366 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Anders C. Jensen 43 Gift Huusfader Blikenslager, understøttes af fattigvæsenet R. A.  
Mette Christensen 47 Gift Huusmoder  R. A.  
Christiane Andersen 12 Ugift Børn  R. A.  
Jensine Andersen 8 Ugift Børn  R. A.  
Mette Marie Andersen 6 Ugift Børn  R. A.  
Christine Andersen 3 Ugift Børn  R. A.  
Jens Andersen 1 Ugift Børn  R. A.  
Christen Jensen 41 Gift Huusfader Blikenslager, understøttelse af fattigvæsenet R. A.  

 

Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Rind, Svenlund og Nørre Vejen, Nørrevejen, Et Hus, 10, FT-1880, C7065 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Anders Kristian Jensen 53 Ugift Blikkenslager, Nyder Fattigforsørgelse Blikkenslager. Nyder Fattigforsørgelse Deibjerg Ringkjøbing Amt  
Mette Klaudiane Kristensen 55 Fraskilt hans Husholder, Nyder Fattigforsørgelse hans Husholder. Nyder Fattigforsørgelse Her i Sognet [Rind]  
Mette Marie Andersen 16 Ugift deres Børn, Nyder Fattigforsørgelse deres Børn. Nyder Fattigforsørgelse Her i Sognet [Rind]  
Kristine Andersen 13 Ugift deres Børn, Nyder Fattigforsørgelse deres Børn. Nyder Fattigforsørgelse Her i Sognet [Rind]  
Jens Andersen 11 Ugift deres Børn, Nyder Fattigforsørgelse deres Børn. Nyder Fattigforsørgelse Her i Sognet [Rind]  
Kristen Kaspersen 80 Gift Indsidder, Nyder Fattigunderstøttelse Indsidder. Nyder Fattigunderstøttelse Her i Sognet [Rind]  
Mette Kirstine Andersen 65 Gift Hans Kone, nyder Fattigunderstøttelse Hans Kone. nyder Fattigunderstøttelse Deibjerg Ringkjøbing Amt  
Peder Kristian Kristensen 25 Ugift deres Søn Dagleier i Agerbruget deres Søn Dagleier i Agerbruget Her i Sognet [Rind] 

 

Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Rind, Nørre Vejen, , 16, FT-1890, D5278 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Mætte Klaudiane Kristensen 66 E   Do [Rind]  
Kristen Kaspersen 89 E   Do [Rind]  
Kristiane Andersen 34 U   Sneiberg  
Andrea Andersen 1 U   Rind  


Samtlige personer i husstanden 

Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning, N.2 og 6a, 100, FT-1901, D8079 

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Mette Klaudiane Christensen 18230520  E Husmoder Haandstrikning Fattighjelp Rind Ringkjøbing Amt  

 

H. P. Hansen: "Natmandsfolk og Kjæltringer 2"

 Anders Christian Jensen "Bjødstrup"
H. P. Hansen
Natmændsfolk og Kjæltringer
Bind II, side 60-62
Anders Chr. Jensen "Bjødstruop blev født  9. november 1826. Han kom som ka´rl til at tjene pa° Bjødstrup ved Hammerum og fik derfra ligesom et par af sine brødre tilnavnet "Bjødstrup".
I 1853 tjente han i Lervadskær ved Herning, og da blev han i Hammerum herreds politiret tiltalt og dømt for "voldeligt overfald"
Under en tyverisag i 1877 var Anders Bjødstrup tiltalt ved samme ret for hæleri. Ved denne lejlighed faar man følgende signalement af manden: "Lille af Vext, stærk af lemmer, blaa øjne, blondt haar og ditto stort hangeskæg"
Anders blev aldrig rigtig gift, men da han fik lyst til Casper Hojes kone "Mæt Kløvtjanne" eller Mette Klaudiane Christensdatter, voldte det ham nok ikke større vanskelighed at faa hende som livsledsagerinde.
En gammel mand fortalte mig, at Anders hvert aar maatte betale Casper Hoje 3 mark for at have Mette - det var vel nærmest som en slags landgilde - men om det passer, ved jeg ikke. Faktum er, at Mæt Kløwtjanne blev hos Anders Bjødstrup, med hvem hun delte Bors og seng i ca. 30 aar, indtil han døde den 1. juli 1883, 56 aar gammel.
Anders var blikkenslager og skorstensfejer. Sidste embede fik han af Rind-Herning kommuner i 1863, og af sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol (sogneraadets arkiv i Rind) fremga°r det, at man efter Anders's ønske indhentede amtets autorisation eller beskikkelse.
I aarenes løb kom der mange ansøgninger fra Anders Bjødstrup til kommunen. Snart ønskede han  td. rug eller en kjole til en datter, der skulle konfirmeres, og snart et par dusin blikplader, men forstanderskabet vendte gerne det døve øre til. I 1880'erne, da hans gamle svigerforældre blev indtingede hos ham og Mette, fik han en rundelig betaling af kommunen herfor, og en enkelt gang fik han et par kroner til blikplader, men ellers ma°tte han klare sig selv.
Mæt Kløwtjanne, der var født 20. maj 1823, var ældste datter af Kræ Caspersen (Rind fattighus). Hun blev confirmeret i 1837 og fik da g+ for kundskab og mg+ for opførsel.
Mette var en proper og skikkelig kone. Hun kom paa sine periodiske vandringer ofte i mit barndomshjem og bad da gerne om "en lille kun telmar", " en lof tow" eller lignende. Ofte skulle hun hilse moder fra "moster i Elmholt" og naar tiggersken lod en bemærkning falde om, at "moster" havde været god ved hende, da kunde det hænde sig, at Mæt Kløwtjannes "alms" fik en passende tilvækst.
I mange aar boede Anders Bjødstrup og Mette i et lille hus paa Nr. Vejen Mark nord for Skjoldborg i Rind sogn. Huset havde kjæltringerne selv faaet sablet op, og simpelt var det, men hvor der er hjerterum er der jo ogsaa husrum, og i nævnte hytte boede en tid baade Kræ Caspersen, Kræ Bjødstrup og Ingeborg Mæster sammen med Anders og Mette.
Efterhaanden blev huset helt faldefærsigt, og da kjæltringerne saa spekulerede paa at faa det bygget om, slog en del mænd, der var kede af de urolige folk, der ofte fandt tilhold i hytten, sig sammen, og fik en mand man kaldte Pæ Husted til at gaa hen og købe hele herligheden, Det lykkedes ogsaa, og saa blev kjæltringrtnes sidste hus her i egnen brudt ned. Det var omkring 1899, altsaa længe efter Anders Bjødstrups død.
Kjæltringhusene holdt hverken befolkningen eller kommunen af, En gang sidst i 1880'erne blev beboerne i Vester Lind overraskede ved at se, at nogle folk havde travlt med at rejse et hus paa en hedebrink ved "Trendmushus".
Det var to kjæltringfamilier, der i nattens løb var kommet fra Snejbjerg med træværket af et hus. I forvejen havde de faaet tilladelse til at sætte huset paa en hedeknold, der tilhørte manden i Trendmosehus - denne hed Jes og var Sjællander.
De brave Lind-mænd fandt, ganske naturligt, at man i forvejen havde overflod af kjæltringer i sognet, og de var saa i lag med Jes, om ikke byggeriet kunne standses. Men Jes havde desværre givet sin tilladelse! Saa var de henne at snakke med kjæltringerne, men de ville fortsætte - et sted paa jorden skulle de dog være.
Da kom Anders Bjødstrup Lind-mændene til hjælp. -"Jeg har flyttet mange gange", sagde han, "og kan I skaffe en anden plads og vil give en passende betaling, saa kan huset vel flyttes igen!" Det vidste Kræ Hamborg "missel gue raa o" - han havde netop en hedeknold i Tanderupkær eng - der maatte de hjemløse gerne bygge. Kjæltringerne fik saa en skilling, og Kræ Hamborg kørte træværket over til Tanderupkær i Snejbjerg. Men Snejbjerg-boerne havde glædet sig for tidlig til at blive de to kjæltringfamilier kvit, thi dagen efter de var brudt op, kom de tilbage til sognet igen.
Anders og Mette fik en del børn sammen. Et par af døtrene drog tidligere ud paa tiggeri, men da børnenes historie ellers ingen interesse har i denne forbindelse, standser vi her.
Mette Claudiane døde hos en datter i Herning d. 23. dec. 1915, 92 aar gammel.

 


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

Peder Christian Caspersen
Mette Kirstine Lind
Jensine Andersen
Mette Marie Andersen
Christine Andersen
Jens Andersen

Søskende

Christiane Christensdatter
Mads Jørgen Christensen

 
Status

Senest opdateret d. 8. december 2016 af Birgit Antonette Bernhard

Del på Facebook